A KOJI JEZICI?

Dakle: engleski, francuski, italijanski, španski, nemački, ruski, hrvatski, slovenački, makedonski, mađarski, rumunski, grčki, albanski, holandski, flamanski, švedski, danski, norveški, finski, poljski, češki.... Dodajte sami!!! Ili, da budemo sasvim iskreni, u pitanju su: 12 engleza, dve francuskinje, dva italijana, četvoro nemaca, troje španaca, pet rusa, petoro hrvata, slovenci, makedonci, mađari.....

Naši prevodioci koji prevode na strane jezike su ljudi kojima je srpski strani jezik, čime postižemo vrhunski kvalitet prevoda, jer se vrhunski kvalitet postiže upravo kada originalni govornik prevodi sa jezika koji savršeno poznaje na svoj maternji jezik. Sa stranih jezika, prevode naši ljudi kojima su određeni jezici struka, profesija i pasija.

Subscribe to Prevodim

Email:
Format:
Capcha:

Copyright © 2019 Prevodim.com .
Izrada web sajtova i prijevodi. Terms and Conditions